Spa­rar in – för att få nöd­lån

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■En äld­re kvin­na pro­me­ne­rar i reg­net i Aten. Det gre­kis­ka par­la­men­tet har god­känt nya åtstram­ning­ar som bland an­nat in­ne­bär pen­sions­sänk­ning på mot­sva­ran­de drygt 47 mil­jar­der svens­ka kro­nor, den 13:e pen­sions­sänk­ning­en se­dan 2010. Re­ge­ring­en hop­pas nu att lan­dets lån­gi­va­re med Tyskland i tä­ten ska gå med på att be­ta­la ut nya nöd­lån.

– Vi för­tjä­nar ett be­slut om skuld­lätt­na­der som mot­sva­rar det gre­kis­ka fol­ket upp­off­ring­ar, sä­ger pre­miär­mi­nis­ter Alex­is Tsipras. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.