Pri­set vi mås­te be­ta­la i form av män­ni­sko­liv kom­mer att bli ex­tremt, ex­tremt högt.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■NEVIO ZAGARIA, WHO:S re­pre­sen­tant i Je­men, varnar att det in­om ett halv­år kan fin­nas 300 000 fall av ko­le­ra i det krigs­här­ja­de lan­det. De se­nas­te tre vec­kor­na har 23 500 män­ni­skor i lan­det drab­bats. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.