I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■VIETNAM. APEC:S han­dels­mi­nist­rar möts i Ha­noi.

■■TYSKLAND. Pre­si­dent Frank­wal­ter Ste­in­mei­er del­tar vid öpp­nan­det av Re­for­ma­tions­ut­ställ­ning­en i Wit­ten­berg.

■■RF­MÖ­TE. Rik­sid­rotts­för­bun­det möts i Karlstad.

■■KON­GRESS. IF Me­talls kon­gress på te­mat fram­ti­dens in­dustri­ar­be­te.

■■LÖRDAGSINTERVJU. Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tivs Victo­ria Kawe­sa i Ekot, Sve­ri­ges Ra­dio.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.