Fak­ta: Han­del med snitt­blom­mor

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Den svens­ka han­deln med snitt­blom­mor om­sät­ter i kund­led fem mil­jar­der kro­nor, to­talt kon­su­me­rar vi blom­mor för el­va mil­jar­der per år.

APH Svens­ka AB är den störs­ta im­por­tö­ren av snitt­blom­mor i Sve­ri­ge, men en del av ”im­por­ten” sak­nas i svensk sta­tistik ef­tersom en del gros­sis­ter tul­lar in si­na blom­mar i Hol­land. Där­ef­ter kal­las han­deln in­för­sel. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.