Svensk om­vald som EU:S kon­su­mentröst

Hallands Nyheter - - Konsument -

EU: Ör­jan Brink­mann, ord­fö­ran­de för Sve­ri­ges Kon­su­men­ter, har om­valts som ord­fö­ran­de för den eu­ro­pe­is­ka kon­su­men­t­or­ga­ni­sa­tio­nen BEUC. Det är förs­ta gång­en en Beuc-ord­fö­ran­de blir om­vald för yt­ter­li­ga­re en man­dat­pe­ri­od.

Säk­ra pro­duk­ter, ic­ke-dis­kri­mi­ne­ring och håll­bar kon­sum­tion är, en­ligt Ör­jan Brink­mann, någ­ra av de frågor som or­ga­ni­sa­tio­nen vill pri­o­ri­te­ra. BEUC re­pre­sen­te­rar 43 kon­su­men­t­or­ga­ni­sa­tio­ner från 31 län­der med syf­te att på­ver­ka Eu-lag­stift­ning­en och stär­ka kon­su­men­ter­nas makt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.