Dy­ras­te ölen finns i Oslo

Hallands Nyheter - - Konsument -

DRYCK: Dy­ras­te ölen finns i Oslo. En­ligt en om­fat­tan­de un­der­sök­ning från Deutsche Bank, som jäm­fört pri­ser på en rad va­ror, kos­tar en halv­li­ter öl i den nors­ka hu­vud­sta­den i ge­nom­snitt 88 kro­nor. Tvåa på ”dyr­lis­tan” är Sing­a­po­re följt av Hong­kong. Stock­holm ham­nar som num­mer sju med ett snitt­pris på 60 kro­nor.

Bil­li­gas­te pri­set finns i Prag där den törs­ti­ge får be­ta­la mot­sva­ran­de 11,50 kro­nor för en öl. Ock­så i Jo­han­nes­burg och Lis­sa­bon ham­nar ölpri­set en bra bit un­der ”tju­gan”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.