Skydd mot hu­vud­ro­ta­tion

Hallands Nyheter - - Konsument -

* Hjäl­mar­na släpp­tes med en has­tig­het av 27 km/h mot ett lu­tan­de plan (45°) för att si­mu­le­ra oli­ka ty­per av re­a­lis­tis­ka olyc­kor: mot si­dan av hjäl­men, mot ovan­de­len av hjäl­men och mot bak­re de­len av hjäl­men. * Vid tes­ter­na mäts dels gkraf­ter­na som når hu­vu­det, dels hur myc­ket hu­vu­det ro­te­rar vid isla­get (ro­ta­tions­ac­ce­le­ra­tion och ro­ta­tions­has­tig­het).

* Med hjälp av ett da­ta­si­mu­le­rings­pro­gram fram­ta­get av fors­ka­re vid KTH kan man be­räk­na hur hjär­nan på­ver­kas av de oli­ka smäl­lar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.