Så gjor­des testet

Hallands Nyheter - - Konsument -

Test­fak­ta har lå­tit tes­ta åt­ta Mc-hjäl­mar på den svens­ka mark­na­den (tre öpp­nings­ba­ra och fem in­te­gral­hjäl­mar). Testet är ett sam­ar­be­te med Norskt Au­to­mo­bil­för­bund, NAF. Forsk­nings­in­sti­tu­tet RISE har tes­tat hjäl­mar­nas stöt­däm­pan­de för­må­ga samt skydd mot ro­ta­tions­våld. NAF:S Mc-av­del­ning har jäm­fört hur an­vän­dar­vän­li­ga hjäl­mar­na är.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.