NAMN VI MINNS

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 135 år se­dan, 1882, föd­des den nors­ka för­fat­ta­ren Si­grid Und­set (död 1949). Hon de­bu­te­ra­de med Fru Mar­ta Ou­lie (1907) och fick sitt genombrott med konst­närs­ro­ma­nen Jen­ny (1911). Hen­nes böc­ker ut­märk­tes av star­ka kvin­no­por­trätt och präg­la­des av me­del­ti­den, vil­ket bland an­nat re­sul­te­ra­de i hen­nes främs­ta verk, ro­mantri­lo­gin om Kristin Lav­rans­dot­ter, som ock­så gav hen­ne No­bel­pri­set i lit­te­ra­tur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.