20 MAJ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har Ka­ro­li­na och Ca­ro­la namns­dag. Ka­ro­li­na är en kvinn­lig form av Ca­ro­lus, den la­tins­ka for­men av Karl, som tol­kats fri man. Nam­net kom hit i slu­tet av 1600-ta­let. Cir­ka 37000 he­ter Ka­ro­li­na, om­kring 12000 har det som till­tals­namn. Ca­ro­la är en fe­mi­nin form av la­ti­nets Ca­ro­lus. Det kom hit på 1700-ta­let. Un­ge­fär 9000 bär nam­net, cir­ka 4500 har det som förs­ta för­namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.