Ru­ben Öst­lunds nya film går upp i Can­nes.

FILM: SVENSKEN TROR PÅ SIN FILM

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter -

Ru­ben Öst­lund tar en klunk rosévin och tän­der en ci­ga­rett. Ut­sik­ten över Me­del­ha­vet är fan­tas­tisk från ter­ras­sen i det hus som han och tea­met från The squa­re hyr i Can­nes. Om någ­ra da­gar ska han flyt­ta in på ett lyx­ho­tell, som sig bör när man är med i hu­vud­täv­ling­en på värl­dens främs­ta filmfes­ti­val. Ro­li­ga fes­tin­bjud­ning­ar sak­nas in­te.

– IKVÄLL SKA vi på par­ty hos Ja­ke Gyl­len­haal på hans yacht. Det känns som att folk fick syn på oss tack va­re Tu­rist och är ny­fik­na på vad vi kom­mer med den här gång­en, sä­ger han.

Ru­ben Öst­lund la­de sista han­den vid fil­men i lör­dags, för­sälj­ning­en av den till oli­ka län­der har re­dan ta­git fart och nu är han spänd in­för mö­tet med publi­ken. Den förs­ta vis­ning­en för pres­sen, för­mod­li­gen värl­dens mest kräs­na publik, sker på fre­dags­kväl­len. På lör­da­gen blir det rö­da mat­tan-ga­la.

– Någ­ra av sce­ner­na är fak­tiskt gjor­da med en smo­king­klädd publik i den sto­ra Lu­miè­re-sa­long­en i tan­kar­na. Som när den ak­ta­de cu­ra­torn be­fin­ner sig i job­bi­ga si­tu­a­tio­ner iklädd just smo­king. Det blir kul om folk ser den spe­gelsi­tu­a­tio­nen. Kom­mer folk att skrat­ta, grå­ta el­ler de­bat­te­ra ef­teråt tror du?

– De­batt… blir det kanske mest i Sve­ri­ge, det finns en Es­ter Nilsson och Hu­go Rask-re­la­tion i fil­men. I öv­rigt har den nog det mesta, det är den mest kom­plexa film jag gjort och jag vet att det finns

Nu är det dags att mö­ta värl­dens mest svår­flör­ta­de publik. Ru­ben Öst­lund är nöjd med sin film och pla­ne­rar att ta rö­da mat­tan med storm. – Det ska bli jät­te­spän­nan­de, sä­ger re­gis­sö­ren.

PÅ RIVIERAN. Ru­ben Öst­lund är på plats i Can­nes där han har chan­sen att vin­na Guld­pal­men. ”Jag är jät­te­nöjd med fil­men”, sä­ger re­gis­sö­ren. Sent i går kväll

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.