Stor­skytt till­ba­ka i lands­la­get

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Jo­han Ja­kobs­son är till­ba­ka och konkurrerar med Al­bin La­ger­gren i lands­la­get.

Jo­han Ja­kobs­son tving­a­des läm­na åter­bud till hand­bolls-vm i Frank­ri­ke i ja­nu­a­ri ef­ter att ha drab­bats av en hjärn­skak­ning un­der för­be­re­del­ser­na.

Se­dan dess har den hård­skju­tan­de hö­ger­ni­an in­te dra­git på sig lands­lags­dres­sen, men in­för av­slut­ning­en av Em-kva­let i ju­ni är han till­ba­ka i för­bunds­kap­te­nen Kristjan Andrés­sons trupp.

ÄVEN AL­BIN LA­GER­GREN, Si­mon Jepps­son och Lu­kas Nilsson gör lands­lagscome­back. Trup­pen in­ne­hål­ler en de­bu­tant, Red­bergs­lids mitt­nia Li­nus Ar­nes­son.

”Det här är de en­da täv­lings­mat­cher­na vi har in­för EM i ja­nu­a­ri. Li­nus är väl värd den här chan­sen”, sä­ger Andrés­son i ett press­med­de­lan­de.

Sve­ri­ge, som re­dan är klart för EM i Kro­a­ti­en i ja­nu­a­ri näs­ta år, mö­ter Mon­te­negro på bor­ta­plan den 14 ju­ni och Slo­va­ki­en i Lid­kö­ping den 17 ju­ni.

Lands­la­get vär­mer upp med en fyr­na­tions­tur­ne­ring i nors­ka El­ve­rum – mot Po­len, Nor­ge och Is­land. Ef­tersom mat­cher­na lig­ger ut­an­för lands­lags­fönst­ret får åt­ta de­bu­tan­ter chan­sen i den trup­pen.

Bild: AVDO BILKANOVIC

STA­BIL. Al­bin La­ger­gren är nu­mer bo­fast i lands­la­get

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.