Cla­rin klar för Wic dam

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

War­berg fort­sät­ter för­stär­ka de bak­re le­den in­för näs­ta sä­song. 18-åri­ge bac­ken Em­ma Cla­rin, med me­ri­ter från U19-lands­la­get, häm­tas in från Pix­bo.

Cla­rin har si­na in­ne­ban­dyröt­ter i Hal­land, mo­der­klub­ben he­ter Var­la IBK.

– Med Em­ma får vi in en spe­la­re med flera go­da egen­ska­per. Bra blick för spe­let, fint pass­nings­spel och dess­utom en po­si­tiv och sym­pa­tisk tjej som kom­mer till­fö­ra kva­li­té till vårt lag, sä­ger Wic dams sport­chef Andre­as Wah­man.

Em­ma spe­la­de i fjol fö­re­trä­des­vis med Pix­bo IBF i All­svens­kan, där det blev tio po­äng på nit­ton mat­cher. Hon gjor­de dess­utom två fram­trä­dan­den med Pix­bos Ssl-lag.

– Vi är gla­da att Em­ma vill fort­sät­ta sin kar­riär hos oss och jag är sä­ker på att hon kom­mer ta yt­ter­li­ga­re steg i sin ut­veck­ling i War­berg, sä­ger Wah­man.

Dess­utom har två spe­la­re valt att för­länga si­na kon­trakt.

Det hand­lar om Aman­da Jo­hans­son och Aman­da Eng­ström. Bå­da har skri­vit på för yt­ter­li­ga­re två år med Wic.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.