An­ner­vi tret­ton­de i Stcc-kva­let

Hallands Nyheter - - Sporten -

BILSPORT: Fal­ken­bergs-fö­ra­ren Mar­cus An­ner­vi slu­ta­de på en 13:e plats i det förs­ta Stcc-kva­let på Alas­taro­ba­nan i Fin­land.

Där­med var det slut­kva­lat för ho­nom; plats 13 blir hans start­po­si­tion i lör­da­gens tre ra­ce.

An­ner­vi ha­de be­hövt åka 0,348 se­kun­der snab­ba­re för att ta sig vi­da­re till kval två.

Kva­let do­mi­ne­ra­des ef­ter­tryck­ligt av Jo­han Kristof­fers­son som kros­sa­de allt mot­stånd och var snab­bast i al­la tre kval­ra­cen.

Det gav ho­nom hans tre förs­ta po­äng i årets STCC och dess­utom po­le po­si­tion i lör­dags­ra­cen.

I pre­miä­ren på Knut­storp hop­pa­de Fredrik Ek­blom in för Kristof­fers­son, som då kör­de ral­lycross-vm i Tyskland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.