Valinge av­gjor­de der­byt i and­ra halv­lek

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

Det var prop­pen ur tun­nan ef­ter pa­us för Valinge. Tre mål på tio mi­nu­ter av­gjor­de der­byt.

VALINGE ONSALA

(0–0)

5 0

– Onsala sat­te högs­ta fart från start och ha­de ett spelö­ver­tag en dryg kvart. Men vår or­ga­ni­sa­tion stod emot, vi ha­de gjort vår läxa, sa Valinge-trä­na­ren To­bi­as Ek­dahl.

– Kon­tak­ten mel­lan lag­de­lar­na var myc­ket bra. Vi tog tre vik­ti­ga po­äng och fick hyf­sat till vår mål­skill­nad. Det var en jät­teskön start på hel­gen, fort­sat­te Ek­dahl.

In­för mö­tet var Onsala tre po­äng ef­ter, nu skaf­fa­de sig Valinge en mer be­kväm mar­gi­nal.

– Onsala tog helt slut i and­ra halv­lek. Vi gjor­de tre mål på tio mi­nu­ter, be­rät­ta­de Valinge-trä­na­ren.

– Och al­la vå­ra fem mål kom ef­ter vack­ra an­fall, från upp­spel till av­slut.

Ron­ja Cron­wall gjor­de två mål och fick pris som mat­chens li­ra­re i Valinge. Hon bör­ja­de på mitt­fäl­tet, flyt­ta­des upp i ked­jan och tac­ka­de för det för­tro­en­det på bäs­ta sätt.

Ron­ja gjor­de 1–0 och 3–0. Öv­ri­ga Valinge-mål om­be­sörj­des av Moa Fors­berg (2—0), Mi­chae­la Da­ni­els­son (4–0) och Cis­si Lars­son (5–0).

– Tje­jer­na fick ett kvit­to på att vår tuf­fa trä­ning ger re­sul­tat. Onsala mäk­ta­de in­te med en hel match, det gjor­de mi­na tje­jer, sum­me­ra­de trä­na­re Ek­dahl be­lå­tet.

Ex­tra plus i Valinge till Jo­han­na Svens­son i back­lin­jen, Ma­ria Jo­hans­son på det cen­tra­la mitt­fäl­tet och två­måls­skyt­ten Ron­ja Cron­wall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.