Kost­sam­ma miss­tag fäll­de Gal­ta­bäck

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL/DIV 5 HAL­LAND: Gal­ta­bäck åk­te på en tung för­lust i bot­ten­mö­tet hem­ma mot Hal­mia Aca­de­my. Mat­chen slu­ta­de 2–4 (1–4) ef­ter att Gal­ta­bäck i prin­cip skänkt bort må­len till mot­stån­dar­na.

– Vi står med mös­san i hand och är all­de­les för pas­si­va, för­kla­ra­de Gal­ta­bäcks trä­na­re Pa­trik Wärm ef­teråt.

Hem­ma­la­get släpp­te in två ti­di­ga mål ef­ter bjud­ning­ar i för­svars­spe­let och re­du­ce­ra­de se­dan till 1–2 in­nan de bjöd Hal­mia på två mål till fö­re halv­tids­vi­lan. Då var av­stån­det för stort.

– Det en­da vi kan ta med oss från den här mat­chen är att vi vann and­ra halv­lek, be­rät­ta­de Wärm.

Han val­de att lyf­ta fram Al­fred Jo­hans­son som en av la­gets främs­ta spe­la­re i mat­chen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.