Sä­ker se­ger för Bua ef­ter ”bra fotboll”

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL/DIV 5 HAL­LAND: Bua ha­de inga pro­blem att be­seg­ra bot­ten­la­get Korn­hult/hishult på bor­ta­plan för att fort­sät­ta hänga med i topp­stri­den. Slut­re­sul­ta­tet skrevs till 1–4 (0–2).

– Vi spe­la­de rik­tigt bra fotboll och var det klart bätt­re la­get. Där­för vann vi den här mat­chen, kon­sta­te­ra­de Bua-trä­na­ren Ger­ry Gun­nars­son.

Han vil­le in­te lyf­ta fram nå­gon en­skild spe­la­re ut­an val­de istäl­let att hyl­la lagin­sat­sen.

– Vi flyt­ta­de bol­len snabbt, tog löp­ning­ar ut­an boll och le­ve­re­ra­de bol­len i rätt tid, ut­veck­la­de han.

Näs­ta vec­ka får Bua kän­na på tuf­fa­re mot­stånd. Då vän­tar Nor­val­la i ett topp­mö­te hem­ma på Väst­kust­val­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.