”Årets säms­ta”, sa Skre­as trä­na­re

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL/DIV 4 HAL­LAND: Skrea fick med sig en po­äng från bor­t­a­mö­tet med An­ders­berg; 2–2 (1–2) men Skrea-trä­na­ren Björn Samu­els­son var långt ifrån nöjd.

– Årets säms­ta in­sats från vår si­da, sum­me­ra­de han. Det var in­te myc­ket som stäm­de, ängs­ligt och ut­an pon­dus.

Men för­lust­nol­lan är i al­la fall in­takt.

Skrea led­de med 2–1, men hem­ma­la­get kvit­te­ra­de tio mi­nu­ter fö­re slut.

– Vi skul­le för­stås ha ”gri­sat” bort den åter­stå­en­de ti­den, sa Samu­els­son.

Plus i Skrea till mål­vak­ten Isak Eken­hard.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.