En kom­pis­du­ell som kan av­gö­ra

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS WAL­LIN TT

Un­der stör­re de­len av Nhl­sä­song­en spe­la­de han i sam­ma ked­ja som Eli­as Lind­holm. Nu ställs de mot varand­ra i Vm-se­mi­fi­na­len. – Just nu spe­lar det ing­en roll vil­ka vi mö­ter, sä­ger Fin­lands Se­basti­an Aho.

Ef­ter för­ra sä­song­en val­de Se­basti­an Aho att läm­na Kär­pät för spel i NHL.

Flytt­las­set gick till Ra­le­igh, North Carolina, och där i Carolina Hur­ri­ca­nes blev han lag­kam­rat med flera svens­kar. Fy­ra av dem finns i Tre Kro­nors Vm-lag. Av Ed­die Läck, Victor Rask, Jo­a­kim Nord­ström och Eli­as Lind­holm är det den se­na­re som Aho är mest be­kant med. – Jag spe­la­de med Lind­holm näs­tan he­la året, så jag vet hur han spe­lar och att han är en bra spe­la­re, sä­ger han och be­rät­tar att den blå­gu­la kvar­tet­ten hjälp­te ho­nom un­der de­butå­ret. – Al­la är bra kil­lar och de är mi­na

I Carolina är Eli­as Lind­holm och Se­basti­an Aho ked­je­kom­pi­sar. vän­ner. De hjälp­te mig ba­ra ge­nom att va­ra mi­na kom­pi­sar och va­ra snäl­la mot mig.

I kväll ställs Ca­ro­li­nas svens­ka och en­de fin­länds­ke Vm-spe­la­re mot varand­ra.

– Vi gjor­de vår bäs­ta match se­nast men vi mås­te fort­fa­ran­de bli bätt­re för var­je dag, sä­ger Aho. Vad har du för bild av Tre Kro­nor?

– De har bra for­wards, bra bac­kar och en väl­digt bra målvakt. Vi vet att de har ett bra lag, så vi mås­te spe­la vår bäs­ta hoc­key, sä­ger han.

Fin­land in­led­de VM då­ligt, kri­ti­se­ra­des och säk­ra­de kvarts­fi­na­len först i slu­tet av tur­ne­ring­ens långa grupp­spel. Se­dan tog de sig till se­mi­fi­nal via 2–0 mot USA.

POLARE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.