Fak­ta: Så kan Ar­se­nal ta sig till Cham­pi­ons League

Hallands Nyheter - - Sporten -

* Se­ger mot Ever­ton sam­ti­digt som Li­ver­pool miss­lyc­kas med att be­seg­ra re­dan ned­flyt­ta­de Midd­les­brough på hem­ma­plan. * Ar­se­nal vin­ner mot Ever­ton och Man­ches­ter Ci­ty för­lo­rar mot Wat­ford. Ar­se­nal mås­te dock skaf­fa sig bätt­re mål­skill­nad. För till­fäl­let skil­jer fem mål till Ci­tys för­del. * Om nå­got av de tre la­gen skul­le slu­ta på sam­ma po­äng, med li­ka många gjor­da och in­släpp­ta mål, av­görs ta­bell­pla­ce­ring­en av en playoff­match.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.