La­zio - In­ter

Hallands Nyheter - - Sporten -

La­zio föll i Cop­pa Ita­lia-fi­na­len mot Ju­ven­tus i vec­kan, men sä­song­en un­der Si­mo­ne In­zag­his led­ning har va­rit fram­gångs­rik och La­zio kan i hel­gen säk­ra en fjär­de­plats i Se­rie A om re­sul­ta­tet går vägen hem­ma mot formsva­ga In­ter, som de­spe­rat för­sö­ker nå en Eu­ro­pa League-plats. In­ter har in­te vun­nit på åt­ta mat­cher och trä­nas nu av Pri­ma­ve­raträ­na­ren Ste­fa­no Vec­chi se­dan Ste­fa­no Pi­o­li fått spar­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.