Ör­jan Kihl­ström bakom bå­da sing­el­strec­ken i V75

Hallands Nyheter - - Sporten -

6 Floyd B Bo­ko ver­kar va­ra av rätt sort. 5-åring­en var trea i års­de­bu­ten i ett 3140-me­ters­ra­ce som vanns av Can­dor Hall och han slog då bland an­nat Na­har som stod 60 ef­ter. Ef­ter det två ra­ka seg­rar ef­ter of­fen­siv kör­ning mot led­ning­en. Nu är det spring­spår – ja, jag spi­kar!

9 Mell­by Ex­o­tic är en fräck tip­set­ta men hon har va­rit ute i tuf­fa V75-lopp och gjort det bra. Lä­get be­hö­ver hel­ler in­te va­ra fel, då det kan bli tuff kör­ning från flera hän­der. Nu är det ett öp­pet sto­lopp så jag strec­kar sju av de 15 häs­tar­na.

3 Un­der the Tab­le hop­pa­de nog bort en toppla­ce­ring se­nast, men det kan bli snabb re­vansch då hon har bra ka­pa­ci­tet för klas­sen. 1 Le­o­nas Sa­mi har ett per­fekt lä­ge,

2 Au­to­bahn är snabb ut och 7 Se­te lik­som 8 Jo­ker Too­ma vi­sa­de god V75-klass se­nast.

10 Vest­pol Gla­di­a­tor får tipsnic­ken då jag tror att Er­ik Adi­els­son sat­sar på ett of­fen­sivt upp­lägg och eki­pa­get kan va­ra i spets ef­ter 500 me­ter. 1 Sort Gull är Ulfs val och 6-åring­en vi­sa­de i fjol vin­nar­skal­le. 11 Art Nök­kve är ti­tel­för­sva­ra­re och han kom­mer att bli klar fa­vo­rit, tror jag. 10 White­house Ex­press har hög ka­pa­ci­tet för klas­sen och han har ti­di­ga­re va­rit lyc­ko­sam i V75, så jag väl­jer att sing­el­strec­ka. Visst kan 4 Re­gent Zet bli svår att ploc­ka ner från led­ning­en, men jag är in­ne på att Kihl­ström och White­house Ex­press lyc­kas.

1 Twis­ter Bi har jag kört och det är en rik­tigt vass guld­häst. Han är snabb ut och blir svårsla­gen vid led­ning men spets är ing­et mås­te. 4 Sha­dow Wood­land, 5 Tar­get Kro­nos och 6 Volste­ad är ock­så start­snab­ba.

2 An­to­nio Ta­bac är mitt vin­nar­drag i ett öp­pet lopp. 3 Mell­by De­mon är på ”g” och vi vet ju hur bra Nur­mos häs­tar kan va­ra när de är på hug­get. 9 Figh­ting Bax blir hårt be­trodd. 11 Forecast är en ry­sa­re.

THO­MAS SYSTEM

V75-1: 6 Floyd P Bo­ko. Res: 4-9. V75-2: 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14. Res: 8-15. V75-3: 1, 2, 3, 7, 8. Res: 6-9. V75-4: 1, 10, 11. Res: 7-3. V75-5: 10 White­house Ex­press. Res: 4-2. V75-6: 1, 4, 5, 6. Res: 7-8. V75-7: 2, 3, 4, 9, 11. Res: 6-7. Sy­ste­met är på 2100 ra­der och kos­tar 1050 kro­nor. Om man ock­så sing­el­strec­kar num­mer 1 Twis­ter Bi i av­del­ning 6 blir det sy­ste­met på 525 ra­der och det kos­tar då 263 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.