Li­te om: Knut­te Wes­ter

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* Född: 1977 i Eskilstu­na * Bor och job­bar: i Umeå * Ak­tu­ell med: Ut­ställ­ning­en ”Plats ut­an namn” på Var­bergs Konst­hall. Hans film ”Ho­rung­en” ,som hand­lar om hans far­mors upp­växt, ani­me­rad med över 1000 av hans ak­va­rell­teck­ning­ar och med röst in­spe­lad av Inga Land­gré, finns att se på SVT Play. En ut­ställ­ning med al­la teck­ning­ar vi­sa­des nyligen på Nor­dis­ka Ak­va­rell­mu­se­et. Knut­te Wes­ter är den konst­när som har fått uppgift att gö­ra ut­smyck­ning­ar till Brunns­par­ken i Var­berg. * Bak­grund: I sin konst skild­rar Knut­te Wes­ter of­ta dem som i sam­häl­let an­ses va­ra minst vär­da. Han spen­de­rar of­ta myc­ket tid med den han ge­stal­tar och har ex­em­pel­vis ar­be­tat med pap­pers­lö­sa, asyl­sö­kan­de och för­äld­ra­lö­sa barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.