Frit­ta­ta med spar­ris och po­ta­tis

Hallands Nyheter - - Tipset -

4-6 PER­SO­NER

1 gullök 2 msk varm­pres­sad raps­ol­ja 6-7 kok­ta po­ta­ti­sar 6 färs­ka grön spar­ris 1 msk fin­hac­kad ba­si­li­ka 6 ägg 1 dl ri­ven par­me­sa­nost 1 dl mjölk 100 g hac­kad/ri­ven moz­za­rel­la salt och pep­par ef­ter be­hov Gör gär­na så här: Sätt ug­nen på 180 gra­der. Ska­la bort det hår­da på spar­ris­stjäl­ken. Skär av 2 cm av top­pen och lägg åt si­dan, skär res­ten av spar­ri­sen i 2 cm bi­tar. Ko­ka spar­ris­bi­tar­na i lätt­sal­tat vat­ten i 5 mi­nu­ter. Lägg i top­par­na, låt sju­da upp och häll bort vatt­net.

Ska­la och ski­va lö­ken. Lägg ol­jan och lö­ken i en stek­pan­na med ugns­fast hand­tag och låt små­svet­tas någ­ra mi­nu­ter un­der om­rör­ning. Ski­va po­ta­ti­sen och lägg i pan­nan. Sal­ta pepp­ra och vänd för­sik­tigt någ­ra gång­er tills po­ta­ti­sen har fått li­te färg. Lägg i spar­ri­sen och tag av från spi­sen. Vis­pa sam­man ägg, mjölk, ri­ven ost, fint strim­lad ba­si­li­ka och mjölk, sal­ta och pepp­ra och häll över po­ta­tis och spar­ris. Lyft för­sik­tigt po­ta­ti­sen så att stan­ning­en rin­ner un­der li­te här och där.

Ställ he­la pan­nan i mit­ten på ug­nen i 15 mi­nu­ter tills den fått färg och stan­nat (känn ge­nom att tryc­ka för­sik­tigt) strö över hac­kad moz­za­rel­la ställ in yt­ter­li­ga­re 5 mi­nu­ter och låt stå och sval­na 10 mi­nu­ter in­nan ser­ve­ring.

Ser­ve­ra gär­na med en god to­mat­sal­lad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.