Film om be­dra­ga­ren Ma­doff

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Fi­nans­man­nen Ber­nie Ma­doff döm­des 2009 till 150 års fäng­el­se för bland an­nat be­drä­ge­ri och peng­a­tvätt. Fil­men ”The wi­zard of li­es” be­rät­tar om Ma­doffs dub­bel­spel in­för fa­mil­jen. Ber­nie Ma­doff spe­las av Ro­bert De Ni­ro och i rol­len som hans hust­ru Ruth ser vi Michel­le Pfeif­fer. Py­ra­mid­spe­let, kanske det störs­ta be­drä­ge­ri­et i USA:S histo­ria, led­de till att bland an­nat ban­ker och pri­vat­per­so­ner för­lo­ra­de 65 mil­jar­der dol­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.