Bo­sät­ta­re vill bli fler i Je­ru­sa­lem

Hallands Nyheter - - Tvguide -

PEÅ Hol­mquist och Su­zan­ne Khar­da­li­an har gjort ”Det and­ra Je­ru­sa­lem” som vi­sas i ”Do­ku­ment ut­i­från”. De mö­ter bo­sät­ta­re i Is­ra­el på jakt ef­ter mark, och pa­les­ti­ni­er som vill be­hål­la sitt ter­ri­to­ri­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.