Tids­re­se­nä­rer­na är till­ba­ka

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Sä­song tre av sci­ence fic­tion-se­ri­en 12 Mon­keys har pre­miär och de fy­ra förs­ta av­snit­ten släpps. Se­ri­en är ba­se­rad på Ter­ry Gil­li­ams film med sam­ma namn och hand­lar om tids­re­se­nä­ren Ja­mes Co­le (Aa­ron Stan­ford) som åker från en posta­po­ka­lyp­tisk fram­tid till nu­ti­den – med upp­drag att stop­pa en ex­tremt död­lig epi­de­mi. I sä­song tre kom­mer tids­re­se­nä­rer­na in­te ba­ra att re­sa fram­åt i ti­den, ut­an även läng­re bak än de nå­gon­sin har va­rit för­ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.