Ba­lett­che­fen som hop­pa­de av

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Do­ku­men­tä­ren ”Relè­ve – Ben­ja­min, ba­let­ten och de brå­da da­gar­na” föl­jer den dan­sa­ren Ben­ja­min Mil­le­pi­ed som blev Pa­ri­so­pe­rans chef. Mind­re än ett år ef­ter sitt till­trä­de hop­pa­de han av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.