Mar­ti­na övar på lögn­ens konst

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

För­fat­ta­ren Mar­ti­na Mon­te­li­us är dot­ter till Kristi­na Lugn. I ”Tror du jag lju­ger?” får hon be­vi­sa om för­fat­tar­ska­pet och den kul­tu­rel­la upp­växt­mil­jön har gjort hen­ne bra på att lju­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.