Re­ser ge­nom Ki­nas histo­ria

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

I do­ku­men­tär­se­ri­en ”Histo­ri­en om Ki­na” be­sö­ker histo­ri­kern Mi­chael Wood värl­dens älds­ta na­tion och le­tar sig bak­åt ge­nom dess histo­ria för att un­der­sö­ka vad kul­tu­ren har gått ige­nom.

Kun­skaps­ka­na­len 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.