Stu­dent­bal i strå­lan­de sol

STU­DENT­BAL: UPPKLÄTT PÅ ÄSTAD VIN­GÅRD

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - LENA LYXELL 010-471 52 68 lena.lyxell@hn.se

Mun­ka­gårds­e­le­ver­na ha­de klätt upp sig när det var dags för årets förs­ta bal. På Ästad vin­gård bjöds det på tre­rät­ters och fest.

Mun­ka­gårds­gym­na­si­ets tre­or val­de helt rätt dag att gå på bal. So­len sken över Ästad vin­gård när det ena eki­pa­get ef­ter det and­ra rul­la­de in. Par ef­ter par gled fram över rö­da mat­ten, lät sig fo­to­gra­fe­ras av släkt och vän­ner och fort­sat­te in i vin­hu­set där det vän­ta­de ming­el in­nan det var dags att pro­me­ne­ra vi­da­re upp till re­stau­rang Lo­gen där det vän­ta­de tre­rät­ters mid­dag.

Bil­der: JONATAN BYLARS

SMILE. Ma­til­da Evald och André Pet­ters­son log mot fo­to­gra­fer­na.

PÅ TOPPEN. En po­pu­lär plats för da­gens fo­to­gra­fer var på vin­hu­sets tak. Där ha­de åskå­dar­na en bra över­blick.

KROMEN BLÄNKTE. Många oli­ka for­don tog ele­ver­na till ba­len. Ju­lia Eriks­son och Jo­sef Nilsson kom i en mat­chan­de cab.

BILEKIPAGE. Ham­pus Påls­son, Ida La­gerstedt och Os­kar Påls­son åk­te nedcab­bat till ba­len.

I RAMPLJUSET. Mi Mån­rid­da­re och Jen­ny Wis­sén pro­me­ne­ra­de på rö­da mat­tan till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.