Re­spekt­löst att klä ut sta­tyn

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. På ons­da­gen den 17 maj var många de­le­ga­ter från ”Svens­ka stads­kär­nor” sam­la­de i Var­berg för att bl a fi­ra att Var­berg ut­sågs till årets stads­kär­na 2016. På Var­bergs torg höll Pe­ter Bör­jes­son ett ut­märkt och in­tres­sant tal till de­le­ga­ter­na samt till de var­ber­ga­re som ock­så sökt sig till tor­get. En kör sjöng vac­kert vil­ket bi­drog till att hö­ja stäm­ning­en.

Vad ska de till­res­ta från and­ra kom­mu­ner runt om i Sverige tro?

NÅ­GON EL­LER NÅG­RA av ar­ran­gö­rer­na, som in­te tycks ha nå­gon som helst käns­la för kul­tu­rel­la vär­den, ha­de sett till att ”pry­da” (läs för­stö­ra!) sta­tyn ”Ba­dan­de Ung­dom” ge­nom att hänga bloms­ter­kran­sar kring hal­sen och sät­ta bast­kjol och bad­byxa på sta­tyns bå­da ung­do­mar.

JAG ANSER DET var yt­terst re­spekt­löst och ett för­löj­li­gan­de av en av Var­bergs vack­ra sta­ty­er. Vad ska de till­res­ta från and­ra kom­mu­ner runt om i Sverige tro? Den/de som står bakom det­ta bor­de skäm­mas!

Lars Da­ni­els­son, Var­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.