Lop­pi­sen var en be­svi­kel­se

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. Jag var på lop­pi­sen i Var­berg på par­ke­ring­en i Sp­ar­banks­hal­len en lör­dag. Jag blev myc­ket be­svi­ken, knappt 20 säl­ja­re. Ni mås­te an­non­se­ra bätt­re, vet ni in­te att det finns in­ter­net? Åk till Åsa och lär er hur det ska gå till, 180 bi­lar, Kungs­bac­ka ha­de 130 bi­lar. Är in­te in­vå­nar­na i Var­bergs kom­mun mil­jö­med­vet­na? Det är bätt­re att säl­ja än att åka till åter­vin­nings­sta­tio­nen med va­ror som fun­ge­rar. Det är för dyrt när det in­te kom­mer nå­got folk. Bör­ja med 100 kro­nor per bil tills det blir fart på lop­pi­sen. En ser­ve­ring ha­de in­te va­rit fel, hur svårt kan det va­ra?

Från en som vill räd­da lop­pi­sen i Var­berg.

Gil­lar lop­pis

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.