Kvin­na bestals när hon vi­sa­de vägen

Hallands Nyheter - - Varberg - REBECKA KVINT 010-471 53 69 rebecka.kvint@hn.se

En kvin­na frå­ga­de ef­ter vägen till apo­te­ket och den äld­re kvin­nan för­sök­te va­ra till hjälp. Strax ef­teråt märk­te hon att hon bli­vit be­stu­len.

Det var i lör­dags som en kvin­na i 70-års­ål­dern blev till­ta­lad av en kvin­na i en bil. Hon frå­ga­de ef­ter vägen till apo­te­ket och kvin­nan i 70-års­ål­dern gav en väg­be­skriv­ning. Kvin­nan i bi­len tac­ka­de för väg­vis­ning­en, klev ur bi­len och gav kvin­nan i 70-års­ål­dern en kram och klapp på hal­sen. Se­dan hop­pa­de hon in i bi­len igen och åk­te från plat­sen.

STRAX DÄREFTER MÄRK­TE den äld­re kvin­nan att hen­nes hals­band var bor­ta. Kvin­nan i bi­len ha­de säll­skap av en man. Hän­del­sen in­träf­fa­de i en stads­del ut­an­för cen­tra­la Var­berg.

– Det här är så­da­na som kör runt och le­tar upp of­fer. Det är in­te omöj­ligt att det kom­mer in fler så­da­na här an­mäl­ning­ar. De ger sig gär­na på äld­re män­ni­skor ef­tersom de kanske är li­te mer god­trog­na och in­te rik­tigt så upp­märk­sam­ma som yng­re, sä­ger Andre­as Lil­je­dahl, sta­tions­be­fäl vid po­li­sen i Var­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.