På cy­kel från Var­berg till Kung­sä­ter

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: På sön­da­gen gick Folklop­pet mel­lan Var­berg och Ang­kärr i Kung­sä­ter. Ung­e­fär 30 cy­klis­ter tog sig an lop­pet. Ken­neth Jo­hans­son, ord­fö­ran­de i Gö­des­tads hem­bygds­för­e­ning och Ro­land Jo­hans­son är med och ar­ran­ge­rar. Folklop­pet föl­jer Monarkle­den som går i Monark­grun­da­ren Bir­ger Svens­sons spår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.