Man miss­tänks ha sla­gits med bord

Hallands Nyheter - - Var­berg -

VAR­BERG: I fre­dags kväll lar­ma­des po­li­sen till en lä­gen­het på Håsten. I lä­gen­he­ten fanns tre per­so­ner – en man i 40-års­ål­dern, en man i 60-års­ål­dern och en kvin­na. Man­nen i 40-års­ål­dern miss­tänks nu för två fall av miss­han­del. En­ligt po­lis­rap­por­ten miss­tänks han ha ut­de­lat en ör­fil mot kvin­nan. Han miss­tänks ock­så ha sla­git man­nen i 60-års­ål­dern med ett bord samt ha dra­git ho­nom i hå­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.