På long­board mel­lan Fal­ken­berg och Var­berg

Hallands Nyheter - - Nyheter - LENA LYXELL 010-471 52 68 lena.lyxell@hn.se

När 60 000 lö­pa­re sprang runt i Gö­te­borg tog 14 fal­ken­ber­ga­re en tur till Var­berg. På long­board. ”Nu är vi gans­ka slut”, sä­ger Ham­pus Nilsson, en av åkar­na.

Kloc­kan tio på lör­dags­mor­go­nen sam­la­des 14 åka­re med si­na long­boards för en upp­ladd­ning på Stål­boms i Fal­ken­berg. Utrus­ta­de med varsin long­board och kläd­da för sol och vär­me gav de sig iväg mot må­let, Var­berg.

– Den förs­ta bi­ten ha­de vi med­vind och sol. Då gick det bra, sä­ger Ham­pus Nilsson.

ÅKAR­NA TOG SIG via Glom­men till Mo­rup, ut på gam­la E6 och vi­da­re på små­vä­gar där det fanns möj­lig­het. Det blev någ­ra stopp på vägen, bland an­nat i Träslövslä­ge där det van­ka­des lunch. Vid det la­get ha­de väd­ret vänt.

– Al­la kör­de i kort­byx­or och t-shirt och plöts­ligt blev det väl­digt kallt. Vi fick sve­pa in oss i fil­tar när vi stan­na­de för att äta, sä­ger Ham­pus Nilsson.

Väl fram­me i Var­berg vid 16-ti­den blev det en sval­kan­de öl in­nan kil­lar­na klev på tå­get till­ba­ka till Fal­ken­berg.

Det var and­ra året i rad som long­boar­då­kar­na gjor­de sam­ma be­drift.

– Vi star­ta­de ett eve­ne­mang på fa­ce­book för två må­na­der se­dan och det var många som vil­le va­ra med, sä­ger Ham­pus Nilsson som ut­lo­var en re­pris näs­ta år.

”Al­la kör­de i kort­byx­or och t-shirt och plöts­ligt blev det väl­digt kallt”

HAM­PUS NILSSON

Bild: HAM­PUS NILSSON

UPP­LADD­NING. So­len värm­de när åkar­na gjor­de sig re­do för att ge sig iväg till Var­berg på si­na long­boards. I för­grun­den Os­kar Lönn till väns­ter och Ham­pus Nilsson till hö­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.