Ung­do­mar får åka gra­tis i som­mar

Hallands Nyheter - - Nyheter -

HAL­LAND: Kungs­bac­ka kom­mun bju­der al­la de som fyl­ler 15 år till och med 17 år ett som­mar­lov­skort. Det ger dem fria re­sor med kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

– Vi vill un­der­lät­ta för ung­do­mar i Kungs­bac­ka kom­mun att själ­va kun­na ta sig till som­mar­jobb, vän­ner, ak­ti­vi­te­ter un­der som­ma­ren, sä­ger kom­mu­nal­råd Hans Fors­berg (M) i ett press­med­de­lan­de.

Som­mar­kor­tet gäl­ler hela som­ma­ren, från 1 ju­ni till den 31 au­gusti. Det är förs­ta gång­en som som­mar­lov­skor­tet er­bjuds. Till näs­ta år ska kom­mu­nen gö­ra en ut­vär­de­ring om det blir en upp­följ­ning 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.