Larm om stort bråk i cen­tra­la Fal­ken­berg

Hallands Nyheter - - Falkenberg - PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

Ett stör­re bråk ska ha bru­tit ut på Stor­tor­get på fre­dags­kväl­len.

Vid 21.30 på fre­dags­kväl­len fick po­li­sen fle­ra sam­tal om att ett jät­te­bråk på Stor­tor­get i Fal­ken­berg.

– De sa att det var allt från 20 till 50 per­so­ner som var in­blan­da­de och att många slogs. Det fanns ock­så upp­gif­ter att de var utrus­ta­de med järn­rör och ba­tong­er, sä­ger Pe­ter Ad­lers­son, pressta­les­per­son på po­li­sen i väst.

POLISSTYRKOR FRÅN FAL­KEN­BERG, Var­berg och Halm­stad kopp­la­des in. Men när de an­län­de till plat­sen strax se­na­re var det i prin­cip tomt på Stor­tor­get. Den en­da som tyd­de på att nå­got hänt var någ­ra kvar­läm­na­de på­kar och and­ra till­hyg­gen.

– Det ver­kar som de sking­ra­des snabbt. När vi kom dit så träf­fa­de vi in­te på någ­ra och det fanns in­te någ­ra ska­da­de per­so­ner hel­ler, sä­ger Pe­ter Ad­lers­son.

POLISPATRULLERNA SÖKTE EF­TER de in­blan­da­de i när­om­rå­det men hit­ta­de in­te någ­ra miss­tänk­ta per­so­ner.

– Men vi fick ju ett par, tre sam­tal om brå­ket så nå­got har hänt. Vi får väl se se­na­re om vi får klar­het i det, sä­ger Pe­ter Ad­lers­son.

Po­li­sen var vid 22-ti­den på fre­da­gen kvar i cen­tra­la Fal­ken­berg för att sö­ka vi­da­re ef­ter in­blan­da­de per­so­ner i stor­slags­må­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.