Två dö­da i olyc­ka på Hjäl­ma­ren

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

OLYC­KA. Två per­so­ner om­kom se­dan en båt kant­rat på öst­ra Hjäl­ma­ren ut­an­för Näs­hul­ta kvarn i går.

– Vi har två dö­da, och en över­le­van­de, sä­ger Gö­ran Ris­berg, vakt­ha­van­de be­fäl vid po­li­sen.

En­ligt räddningstjänsten i Eskilstu­na rör det sig om tre män. Det är oklart hur olyc­kan gick till. Det var vac­kert vä­der och den lil­la plast­bå­ten som män­nen be­fann sig i var nä­ra land.

– Det var ett vitt­ne som lar­ma­de ef­ter att de ro­pat på hjälp från bå­ten, sä­ger Andre­as Wik­ström vid räddningstjänsten i Eskilstu­na. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.