Ny ro­bot från Kim Jong Un

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

NORDKOREA. Åte­ri­gen har Nordkorea av­fy­rat en bal­lis­tisk ro­bot, ba­ra en vec­ka ef­ter den se­nas­te upp­skjut­ning­en.

En­ligt Syd­ko­rea flög ro­bo­ten 50 mil och av­fy­ra­des från Pukchang i när­he­ten av hu­vud­sta­den Pyon­gy­ang.

En­ligt Ja­pan rör det sig om en bal­lis­tisk ro­bot, som lan­dat ut­an­för lan­dets eko­no­mis­ka zon. Vi­ta hu­set i USA sä­ger att man är med­ve­ten om upp­skjut­ning­en, men den här ro­bo­ten ha­de kor­ta­re räck­vidd än de tre se­nas­te som Nordkorea skju­tit upp. (Tt-afp-reuters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.