Fri­giv­na fick träf­fa si­na fa­mil­jer

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Det var många kra­mar och myc­ket tå­rar när de 82 unga kvin­nor och flic­kor, som släppts ur Bo­ko Ha­rams våld, åter­före­na­des med an­hö­ri­ga i Ni­ge­ri­as hu­vud­stad Abu­ja. ”Jag är väl­digt lyck­lig … Vi ha­de al­la tap­pat hop­pet”, sa­de Ya­ku­bu Nke­ki, som åter­före­na­des med sitt sys­kon­barn. Flic­kor­na har hål­lits fång­na se­dan i april 2014 då Bo­ko Ha­ram kid­nap­pa­de 276 flic­kor och unga kvin­nor i nord­öst­ra Ni­ge­ria. Drygt 100 per­so­ner tros va­ra kvar i ter­ror­rö­rel­sens våld. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.