Tre döm­da till dö­den för mord

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■MELLANÖSTERN. En dom­stol i Ga­za­rem­san har dömt tre män till dö­den för in­bland­ning på mor­det på Ha­mas högt upp­sat­te mi­li­tär Ma­zen Faq­ha den 24 mars.

Ef­ter en fyra da­gar lång rät­te­gång döm­des de till dö­den. Två ska häng­as, och en ska skju­tas, en­ligt mi­li­tär­dom­sto­len.

En av män­nen döms för själ­va mor­det och de and­ra två, som pe­kats ut som med­hjäl­pa­re, för att ha sam­ar­be­tat med är­ke­fi­en­den Is­ra­el.

Is­ra­el har var­ken be­kräf­tat el­ler de­men­te­rat in­bland­ning. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.