Mer brott och straff i me­di­er­na

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■PO­LI­TIK. Lag och ord­ning do­mi­ne­ra­de ny­he­ter­na med po­li­tisk kopp­ling i de sto­ra me­di­er­na un­der mars och april i år.

I en ny un­der­sök­ning har Si­fo på upp­drag av Sve­ri­ges Ra­dio Ekot un­der­sökt vil­ka ny­he­ter med po­li­tisk kopp­ling som har va­rit med på de sto­ra tid­ning­ar­nas första­si­dor och i in­le­dan­de ny­hets­ru­bri­ker i tv och ra­dio. Re­sul­ta­tet är likt det från den för­ra un­der­sök­ning­en, men ställ­ning­en för äm­net lag och ord­ning har stärkts gente­mot frå­gor som ut­bild­ning, sjuk­vård och eko­no­mi. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.