Skå­ne vill säl­ja gårds­al­ko­hol

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■PO­LI­TIK. Li­be­ra­ler­na i Re­gi­on Skå­ne har fått ige­nom en mo­tion om att an­sö­ka hos re­ge­ring­en om gårds­för­sälj­ning av al­ko­hol. An­sö­kan gäl­ler in­led­nings­vis en för­söks­pe­ri­od på tre år för för­sälj­ning av vin och öl.

”Skå­ne kan nu få fri­he­ten att ha gårds­för­sälj­ning av vin och öl. Det skul­le in­ne­bä­ra ett enormt lyft för hela Skå­ne med ökad tu­rism och fler ar­bets­till­fäl­len”, sä­ger Cristi­na Glad, vice grupple­da­re för Li­be­ra­ler­na i Re­gi­on Skå­ne, i ett press­med­de­lan­de. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.