Fak­ta: 60 ton bat­te­ri­er

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - KÄLLA: HH FERRIES GROUP

■■Två av HH Ferries fyra fär­jor över Öresund ska bli bat­te­ri­driv­na.

■■Var­je fär­ja ut­rus­tas med 640 bat­te­ri­er, som ryms i fyra bat­te­ri­con­tain­rar. Till­sam­mans väger de näs­tan 60 ton.

■■Fullt upp­lad­da­de ger de över 4 000 ki­lo­wat­tim­mar i ef­fekt, li­ka myc­ket som ung­e­fär 70 el­bi­lar.

■■Kyl­ning­en görs med vat­ten, som se­dan kan

an­vän­das i fär­jans sy­stem för air con­di­tion. ■■Ladd­ning­en görs när fär­jor­na kom­mer in till Helsing­borg och Helsin­gör.

■■Den förs­ta fär­jan, Tycho Bra­he, tas i bat­te­ri­drift i slu­tet av ju­ni. Den and­ra byggs om i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.