Ge­nom att in­te räk­na oss kan Trump be­te sig som om vi in­te finns.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■MICHAEL SLAYMAKER,

ord­fö­ran­de i or­ga­ni­sa­tio­nen Or­lan­do Youth Al­li­an­ce som stöd­jer unga hb­tq-per­so­ner, re­a­ge­rar mot att frå­gor om sex­u­el­la iden­ti­tet ska ute­läm­nas i näs­ta folk­räk­ning 2020. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.