NAMN VI MINNS

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 45 år se­dan, 1972, av­led Mar­ga­ret Rut­her­ford (född 1892), brit­tisk ka­rak­tärs­skå­de­spe­lers­ka bland an­nat känd som dec­kar­tan­ten Miss Mar­p­le i fyra Agat­ha Christie-fil­ma­ti­se­ring­ar. För sin roll i Ho­tel In­ter­na­tio­nal (1963) fick hon en Oscar. Hon ad­la­des 1967. Pri­vat för­höll hon sig hela li­vet till sin tra­gis­ka upp­växt; hen­nes mam­ma be­gick själv­mord, hen­nes pap­pa till­bring­a­de många år på psy­ki­a­trisk kli­nik ef­ter att ha mör­dat sin far och för­sökt ta sitt eget liv. Oron för att för­äld­rar­nas psy­kis­ka pro­blem skul­le ha gått i arv lär ha präg­lat Rut­her­ford hela li­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.