FÖDELSEDAGAR

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 58 år se­dan, 1959, föd­des den brit­tis­ka sång­a­ren och låt­skri­va­ren Ste­ven Pa­trick Mor­ris­sey, som ar­tist känd som en­bart Mor­ris­sey. Han bil­da­de på 1980-ta­let till­sam­mans med gi­tar­ris­ten John­ny Marr det in­fly­tel­se­ri­ka in­die­pop­ban­det The Smit­hs, som upp­lös­tes 1987. Se­dan dess har Mor­ris­sey va­rit so­lo­ar­tist. Fram­för allt hans tex­ter an­ses ha på­ver­kat många, även svens­ka låt­skri­va­re som Hå­kan Hell­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.