”Vi kan slå al­la lag”

Hallands Nyheter - - Sporten - VIK­TOR AN­DERS­SON vik­tor.an­ders­son@hn.se

Trots att Fal­ken­berg in­te ens fyll­de al­la bänk­plat­ser­na lyc­ka­des de be­seg­ra Dal­kurd och in­kas­se­ra årets förs­ta nol­la.

Fal­ken­bergs FF tog sig an topp­la­get Dal­kurd med en sar­gad trupp. Tre av­stäng­ning­ar se­dan mat­chen mot Öis kryd­dat med två nya ska­dor gjor­de att FFF:S trä­na­re Has­se Eklund fick trol­la med knä­na.

–Vi fick gö­ra en hel del omänd­ring­ar, det visar att vi har li­te bredd men när vi har al­la på ba­nan och vi kri­gar bra kan vi slå al­la i se­ri­en, sa Has­se Eklund.

HAS­SE EKLUND SÄT­TER ord på sin trupp:

– Vi har väl­digt många bra fot­bolls­spe­la­re som är i li­te oli­ka fa­ser av sin form men ju läng­re se­ri­en har gått har vi bör­jat kun­na fa­sa ihop for­men på samt­li­ga.

Ef­ter en svag start på sä­song­en har Fal­ken­berg tre seg­rar på de fyra se­nas­te mat­cher­na och pi­len pe­kar upp­åt.

– Det blir mer ar­bets­ro och det är det vi be­hö­ver för då kom­mer ock­så po­äng­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.